Prace inżynierskie

Wykonujemy również prace inżynierskie takie jak odwodnienia punktowe i liniowe, odprowadzenia wód deszczowych, drenaże otokowe, studnie chłonne, podłączenia do sieci kanalizacji miejskiej.

Stosujemy elementy powszechnie stosowane w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania nawierzchni dróg, parkingów, garaży podziemnych i piętrowych, stacji paliw, myjni, placów itp.

Nasze produkty są sprzymierzeńcem środowiska naturalnego, chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Stosowane prez naszą firmę systemy posiadają wiele zalet, takich jak: większa efektywność hydrauliczna, obniżenie kosztów uzbrojenia terenu, zwiększenie bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych.